Üniversite Mah. D100 Kuzey Yan Yolu Civan SK. Allure Tower No:1 271 Avcılar İstanbul
Pazartesi - Cuma: 09:00 ile 18:00

Tedarikçi Yönetimi Hakkında?

Kobitsa - Haber - Tedarikçi Yönetimi Hakkında?

Tedarikçi Yönetimi

Ticarette tedarikçi ilişkileri, sürdürebilirlik ve verimlilik sağladığı gibi süreçleri sekteye de uğratabilir. Büyüyen ticaret pazarında rekabetin had safhada olduğu göz önüne alındığında tedarikçilerin firmayı nasıl algıladığı, kritik öneme sahiptir. Alıcılar, bu rekabet ortamında herhangi bir sitede istediğini bulabilir. Bu sebeple ürünlerin tedarik edilmesi süreçleri, rekabete ve ticaret sitesinin veya firmanın geleceğine etki eder. Çünkü tedarikçi yönetimi, ürün envanteri ve fiyatlandırmalar üzerinde doğrudan etkilidir.

Tedarikçi yönetimi, bir kuruluşun tedarikçileri için harcadığı paraya karşılık değer alınmasını sağlayan bir süreçtir. Kuruluşun tedarikçilerle ilişkilerini ve bu ilişkilerle bağlantılı riskleri yönetmesini sağlar. Nihayetinde tedarikçi yönetimi süreci, firmaların tedarikçilerle ilişkili risklerini azaltmanın en etkin yoludur.

Ticaret ekosisteminde tedarikçiler tarafından farklı kalite seviyelerinde milyonlarca ürün sunulur. Tedarikçiler,  işleri hızlandıran ve kolaylaştıran “olmazsa olmaz” bir faktördür. Bu açıdan firmaları müşterilerine sürekli ürün ve hizmet sunabilmesi önemlidir. İlişkiler arasındaki verimlilik, her iki tarafa da yarar sağlar.

Büyük firmalar, tedarikçi yönetimi için önemli yatırımlar yapmaktadır. “PayStream Advisors” tarafından 2016 yılında yayınlanan “Tedarikçi Yönetimi Raporu”nda yer alan bir ankete göre, 100 milyon dolar ila 500 milyon dolar arasında geliri olan işletmelerin en büyük hedefleri arasında “tedarikçileri yönetmek” yer almıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde Ticaret firmalarının tedarikçi yönetimini göz ardı etmesi, öngörülemez durumlara ve düşük kaliteli hizmetlere davetiye çıkarır.

Hangi sektör olursa olsun tedarikçilerin, potansiyel olarak son müşteriye sunulan hizmetlerin kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Yani ticari faaliyetlerde bulunan firmalar, performanslarını artırmak için tedarikçilerle düzenli olarak çalışmak zorundadır.

Tedarikçiler sadece kuruluşların üretken ve kârlı olması gereken mal ve hizmetleri sunarken, aynı zamanda çok sayıda risk de barındırır. Bu risklerin minimize edilmesi için ticaret işletmelerin kurumsal tedarikçi yönetimi stratejileri, tedarikçilerin sürece nasıl dahil edildiğini ve nasıl yönetildiğini tanımlayan açık bir politika üzerine kurulmalıdır.  Bu politikalar, tedarikçilerin hizmetlerini ölçmeyi ve ölçümler bağlamında değerlendirmeyi sağlar.

Tedarikçi Yönetim Platformları

Tedarikçi yönetim platformları, tedarikçiler ve iş ortakları tarafından sağlanan ürün verilerinin işletme tarafından yönetilebilmesini sağlar. Bu platformlar, şirketlerin tedarikçilerle bağlantılı iç süreçleri ve sistemleri ile entegre çalışır. Ön tanımlı tedarikçiler ile ticari kurumlar arasında bir köprü işlevi gören tedarikçi yönetimi platformları, ticari işletmeler için entegrasyon sağlar.

Tedarikçi platformunda tedarikçiler ürün ve ödeme bilgilerini güncelleyebilir ve faturaları ekleyebilir. Süreç, genellikle doğrudan şirket ve tedarikçi arasında gerçekleşir. Firmalar, tanımlı tedarikçi ekosistemi ile tedarikçilerini takip edebilir ve yönetebilir. Şeffaf ve güvenli bir tedarikçi platformu üzerinden iş süreçlerini yürütmek işletmelere hız ve verimlilik sağlar.

Ürünlerle ilgili veri süreçlerinin aksaması, organizasyon içi verimsizliklere yol açar. Bu sebeple tedarikçi yönetim platformlarının önemli bir işlevi vardır. Platform, fiziksel ve dijital kanallarda birbirinden kopuk olarak yönetilen ürün verilerini farklı süreçlerle ilişkilendirir.

“Ürün ve hizmetler ile ilgili veri süreçlerinin aksaması, organizasyon içi verimsizliklere yol açar. Bu sebeple tedarikçi yönetim platformlarının önemli bir işlevi vardır. ”

Tedarikçi Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tedarikçiler, işletmelerin beklentilerine uygun olarak mal ve hizmet sağlar. Tanımlanmış süreçlere ve sınırlara göre tedarikçi yönetimi planlayan ve yürüten kuruluşların tedarikçilerinden zamanında, öngörülebilir, yüksek kaliteli mal ve hizmet alma olasılıkları daha yüksektir.

Etkili bir tedarikçi yönetimi için şu faktörlere dikkat edilmesi gerekir;

  • Tedarikçi yönetimi için stratejiler geliştirilmeli ve politikalar oluşturmalıdır.
  • E-ticaret veya satın alma kuruluşları ile tedarikçiler arasında yasal sözleşmelerin müzakere edilmesi ve üzerinde tam anlaşmaya varılması gerekir.
  • Tedarikçilerle yapılan sözleşmelerin iş ihtiyaçları çerçevesinde detaylandırılması önemlidir.
  • Tedarikçilerle yapılan sözleşmelerdeki hedefler, satın alma kuruluşu tarafından belirlenen hedeflerle uyumlu olmalıdır.
  • Tedarikçilerle ilişkiler, genel tedarikçi performansını yönetme çerçevesinde değerlendirilmelidir.
  • Tedarikçi performansını yönetme süreçlerinde tedarikçi kayıtlarını ve bilgilerini doğru tutma önemli bir maddedir.
  • Tedarikçilere zamanında ödeme yapmak gerekir. Aksi halde tedarikçi ilişkileri veya tedarikçi yönetimi riske girer. Ayrıca, geç ödemeler mal ve hizmetlerin maliyetini artabilir.
  • İşletme ve tedarikçileri arasında sürekli iletişim halinde olunmalıdır. İletişim, tedarikçi yönetimi için hayati önemdedir. İletişim eksikliği envanter ve kullanılabilirliği olumsuz etkiler.