İSİYAD

Kobitsa - - İSİYAD
isiyad

İSİYAD

İSİYAD Kart Kampanya Projesi

İSİYAD Milli ve manevi değerlerimizi esas alarak; hak ve adaleti; insan, toplum ve çevre açısından üstün tutan bir anlayışı özümsemiş bir STK olarak, serbest piyasa ekonomisinin temel prensipleri çerçevesinde iş ahlakına sahip müteşebbisler aracılığı ile sürdürülebilir iktisadi kalkınmaya destek vermek, bireysel ve toplumsal huzur ve refahın geliştirilmesine hizmet etmektedir.

İsiyad üyelerine, üye talepleri doğrultusunda satın alma tedarik projeleri geliştirilmektedir.

Bilgiler

Sosyal