Üniversite Mah. D100 Kuzey Yan Yolu Civan SK. Allure Tower No:1 271 Avcılar İstanbul
Pazartesi - Cuma: 09:00 ile 18:00

Abonelik Paket – KVKK – Çerez Bilgilendirme

Kobitsa - Abonelik Paket – KVKK – Çerez Bilgilendirme

MADDE 1 – TANIMLAR
KOBİTSA:
Unvan : KOBİTSA GRUP ORTAK SATIN ALMA FAAL.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Adres : Üniversite Mah. D-100 Kuzey Yan Yolu Cİvan Sk Allure Tower
NO:1 6-82 Avcılar – İstanbul
Telefon : 0212 936 07 08
E-posta : info@kobitsa.com
Bundan sonra KOBİTSA olarak anılacaktır.
ABONE:
Fikri ve sınai mülkiyet hakları KOBİTSA’ya ait www.kobitsa.com.tr sitr içeriklerini kullanacak gerçek veya tüzel kişi/kişiler.

Ad Soyad / Unvan :
Adres :
Telefon :
E-posta :
Bundan sonra ABONE olarak anılacaktır.
MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşmenin konusu, ABONE’nin KOBİTSA’ya ait www.kobitsa.com.tr internet site içeriklerinin yer aldığı online internet sitesine TEDARİKÇİ & ÜCRETSİZ ÜYE olarak www.kobitsa.com.tr elektronik ortamda yaptığı abonelik başvurusunun kapsamı, süresi, abonelik ücreti, dahil tüm temel özellikleri ile ilgili olarak yürürlükteki Tüketicilerin Koruması Hakkındaki Kanun ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

MADDE 3 – ÜYELİK PAKET KAPSAMI
KOBİTSA, Üye ve/veya Tedarikçi aboneliği, KOBİTSA’nın fikri ve sınai mülkiyeti hakkına sahip olduğu, www.kobitsa.com.tr internet site içeriğinin kullanıcı haklarını kapsar. Bu kullanma hakkı, ABONE tarafından seçilmiş olan erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlıdır.

MADDE 4 – ÜYELİK PAKET SÜRESİNCE SAĞLANACAK HİZMETLER
Üye ve/veya Tedarikçi tarafından seçilmiş olan kullanım paketinde;

MADDE 5 – ÜYELİK PAKET SÜRESİ
Basic plan abonelik süresi, aboneliğin başladığı tarihten itibaren süresizdir.
Tedarikçi Standart Plan aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır.
Tedarikçi Premium Plan aboneliğin başladığı tarihten itibaren 1 (Bir) yıldır.

MADDE 6 – ÜYELİK PAKET ÜCRETİ
KOBİTSA üye Basic Plan yıllık abonelik ücreti KDV dahil 0 TL (sıfırtürklirası)’dır.
KOBİTSA Tedarikçi Standart Plan yıllık abonelik ücreti KDV dahil 290 TL (İkiyüzdoksantürklirası) + %… komisyon tutarıdır.Komisyon oranı KOBİTSA tarafından belirlenmekte ve Tedarikçi tarafından peşinen kabul edilmektedir.
KOBİTSA Tedarikçi Premium Plan yıllık abonelik ücreti KDV dahil 690 TL (altıyüzdoksantürklirası) ’dir.

MADDE 7 – ÜYELİK PAKET ÜCRETİ ÖDEME ŞEKLİ
KOBİTSA Üye ve/veya Tedarikçi abonelik ücreti ödemesi internet üzerinden kredi kartı ile, banka havalesi / EFT ile veya KOBİTSA Üyelik kartı satın alınarak yapılabilir.

Kredi Kartı

İnternet üzerinden kredi kartı ile KOBİTSA’ya Üye ve/veya Tedarikçi olarak hemen ABONE olunabilir. Kredi kartı işlemleri güvenli ve şifreli bir kanal üzerinden doğrudan bankaya iletilir ve tüm işlemler banka tarafından yapılır.

Kredi kartı ile abonelik satın alan Üye ve/veya Tedarikçi, sözleşme kurulduktan sonra abonelik sözleşmesinin sonraki yıllar için uzatılmasını isteyebilir. Sözleşme kurulduktan sonraki aşamada Üye ve/veya Tedarikçi, kurulmuş olan abonelik sözleşmesinin izleyen yıllar için de geçerli olmak üzere uzatılmasını isterse abonelik sözleşmesi kendiliğinden 1 (Bir) yıl için, o an geçerli olan abonelik ücreti kredi kartından tahsil edilerek var olan sözleşme koşullarıyla yenilenir. Bu hüküm devam eden yıllar için de geçerlidir. Üye ve/veya Tedarikçi sözleşme bitim tarihinden önce yazılı olarak sözleşmeyi yenilemek istemediğini KOBİTSA’ya bildirme hakkına sahiptir.

Banka Havalesi / EFT

Tedarikçi ücreti, belirtilen banka hesap numaralarına havale / EFT yapılarak ödenebilir. Ödeme dekontu KOBİTSA Çağrı Merkezi’ne ulaştırıldığında veya satis@kobitsa.comemail adresine elektronik ortamda gönderildikten sonra abonelik başlatılır.

MADDE 8 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
8.1. Üye ve/veya Tedarikçi KOBİTSA’ya abone olurken verdiği bilgilerin gerçeği yansıttığını, KOBİTSA’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle zararının doğması hâlinde uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

8.2. Üye ve/veya Tedarikçi siteye girerken “kullanıcı adı” ve abone olurken oluşturduğu “şifre”sini kullanmalıdır. Üye ve/veya Tedarikçi şifresini başka kişi ya da kuruluşlara veremez. Üye ve/veya Tedarikçi söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu kullanma hakkı, seçmiş olduğu erişim paketinin sağladığı kullanma biçimi ile sınırlı olup, üçüncü kişilere bedelli-bedelsiz kiralanamaz, satılamaz. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk Üye ve/veya Tedarikçi’ye aittir. KOBİTSA’nın Üye ve/veya Tedarikçi’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat vesair talep hakkı saklıdır.

8.3. Üye ve/veya Tedarikçi, KOBİTSA’nın hizmet verdiği www.kobitsa.com.tr internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı, başkalarını/üyeleri rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz, içerik veya mesaj gönderemez. Ayrıca, Üye ve/veya Tedarikçi başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Böyle durumlarda her türlü hukuki, cezai, idari ve mali sorumluluk Üye ve/veya Tedarikçi’ ye aittir.

8.4. KOBİTSA almış olduğu tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen, Üye ve/veya Tedarikçi verilerinin yetkili olmayan kişilerce okunması ve Üye ve/veya Tedarikçi’ nin yazılım ve verilerine gelebilecek KOBİTSA’nın hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Üye ve/veya Tedarikçi, KOBİTSA’nın internet sitesini kullanılmasından dolayı uğrayabileceği KOBİTSA’nın sadece hafif kusuru sebebiyle meydana gelebilecek zararlar yüzünden KOBİTSA’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

8.5. KOBİTSA, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme hakkını saklı tutar.

8.6. KOBİTSA, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak hafif kusuru sebebiyle ortaya çıkan teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde KOBİTSA’nın sorumluluğu doğmayacaktır.

8.7. KOBİTSA, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik madde 6/2 çerçevesinde ve işbu abonelik sözleşmesi uyarınca Üye ve/veya Tedarikçi ’lerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir.

8.8. Üye ve/veya Tedarikçi, KOBİTSA’ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının, muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

8.9. Üye ve/veya Tedarikçi, www.kobitsa.com.tr sitesinde yer alan tüm ürün ve hizmetlerin, bilgilerin, görsel ve işitsel unsurların, elektronik materyallerin telif hakkının KOBİTSA GRUP ORTAK SATIN ALMA FAAL.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.’ye ait olduğunu kabul ve beyan eder. İnternet sitesinde yer alan hiç bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, aktarmayacağını, değiştirmeyeceğini, uyarlamayacağını, çevirmeyeceğini, kaynak koduna dönüştürmeyeceğini, tersine mühendislik uygulamayacağını, parçalarına ayırmayacağını, ticari bir amaçla kullanmayacağını kabul etmektedir. Aksi takdirde 5846 sayılı FSEK hükümleri çerçevesinde hakkında yasal işlemlere başlanacağını kabul eder.

MADDE 9 – KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI
9.1. Veri sorumlusu olarak KOBİTSA kişisel verilerinizi ilgili mevzuatlarda öngörülen kapsamlarda; sizlere sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi, geliştirilmesi ve/veya mükemmelleştirilmesi amacıyla KOBİTSA’nın ilgili birimleri,iş ortakları ile paylaşmakta; yine bu çerçevede kişiselleştirme, beklentiler, kullanım alışkanlıkları, beğeniler ve ihtiyaçlar çerçevesinde profil oluşturma, yeni hizmet kollarının geliştirilmesi, güvenliğin ve denetimin sağlanması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, uyum süreçleri, insan kaynakları süreçleri ve benzeri hizmetlerin hayata geçirilebilmesi, bilgilendirme iletilerinin gönderilmesi ve ayrıca satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde işlemektedir.

9.2. KOBİTSA, Üye ve/veya Tedarikçi’ye ait olan kişisel verilerden Üye ve/veya Tedarikçi’nin adı ve soyadı ile T.C. kimlik / Vergi Kimlik Numarası, şirket ünvan ve vd. bilgileri, elektronik posta ve cep telefonu bilgilerini, ziyaretine ilişkin bilgilerini (IP adresi gibi) üyelik sırasında, iletişim bilgilerinizi ve iletişim içeriğiniz tarafımıza iletişim numaramız veya adreslerimizden ulaşmanız halinde elde edilmekte ve işlenmektedir. Aynı zamanda KOBİTSA internet site/sitelerinin kullanımı sırasında üye hareketleri hizmetlerimizin geliştirilmesi adına çerezler aracılığıyla izlenmektedir.

9.3. KOBİTSA tarafından kişisel verileriniz hukuki taahhütleri ve gerekli idari ve teknik tedbirleri alınmış olarak, izin vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari nitelikte olan ve izin vermenizle bağlantılı olmaksızın ticari nitelikte olmayan iletilerin gönderilmesi ve ancak herhangi bir fiziksel ürünü satın almanız halinde size tedarik edebilmemiz amacıyla iş ortağımız olan kargo şirketlerine aktarılabilecektir. Aksi halde KOBİTSA, Üye ve/veya Tedarikçi bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır.

9.4. Üye ve/veya Tedarikçi, KOBİTSA’nın aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

MADDE 10 – CAYMA HAKKI
Üye ve/veya Tedarikçi hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde satın aldığı paketi reddederek sözleşmeden cayma hakkı vardır. Cayma bildiriminin e-posta, posta ve benzeri bir yolla KOBİTSA’ya ulaşmasından itibaren abonelik iptal edilir ve var ise ödenen abonelik ücreti yedi gün içinde bildirilen banka hesabına iade edilir. Cayma bildirimi aşağıdaki adreslerden birine iletilebilir.

Cayma Bildirimi
E-posta:info@kobitsa.com
Posta Adresi:Üniversite Mah. D-100 Kuzey Yan Yolu Cİvan Sk Allure Tower
NO:1 6-82 Avcılar – İstanbul

MADDE 11 – SÖZLEŞMENİN FESHİ
KOBİTSA, Üye ve/veya Tedarikçi ’nin şifresini sözleşme hükümlerine aykırı olarak kullandığı, hizmetten hatalı, yasalara ve dürüstlük kurallarına aykırı olarak istifade ettiği ve işbu sözleşme konusu yükümlülüklerine aykırı davrandığı kanaatine varırsa sebep göstermeksizin ve ihbarda bulunmaksızın Üye ve/veya Tedarikçi’nin aboneliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Üye ve/veya Tedarikçi, bu hususları kabul ettiğini ve aboneliğin bu şekilde sona erdirilmesinden dolayı KOBİTSA’dan her ne ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat vesair talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 12 – YÜRÜRLÜK
Üye ve/veya Tedarikçi ’nin, abonelik kaydı yapması, işbu abonelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu sözleşme Üye ve/veya Tedarikçi’nin abone olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

İşbu sözleşme abonelik süresinin hitamı, Üye ve/veya Tedarikçi nin aboneliğini iptal etmesi veya KOBİTSA tarafından aboneliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

MADDE 13 – KVKK – ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ
KVKK Kapsamında Bilgilendirme ve Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
www.kobitsa.com.tr ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilinecek ve sınıflandırılabilinecektir. Yine işbu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Öncelikle, siz müşterilerimize, kişisel verilerinizin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tutulacağını ve işleneceğini belirtmek isteriz.

KOBİTSA, satışını gerçekleştirdiği ürün ve hizmetler kapsamında müşterilerinden kişisel veri toplamakta ve yasal sınırlar dahilinde işlemektedir.

Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. KOBİTSA müşterilerine ait kimlik bilgisi, vergi levhası bilgisi, imza sirküleri bilgisi, ticaret sicil gazetesi bilgisi, alışveriş bilgileri, iletişim bilgileri ve sizinle ilgili diğer bilgiler, çağrı merkezi ses kayıtları gibi kişisel verileri bulundurmaktadır.

Kişisel verileriniz, KOBİTSA ya ait sitelerde örneğin www.kobitsa.com.tr internet sitesinden işlem yapan müşterilerimizin, çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve tedarikçi çalışanlarımıza ait kendileri tarafından ya da şirketleri tarafından verilen veriler, rızaları ve/veya mevzuat hükümleri uyarınca Kobitsa tarafından işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin işlenme sebepleri, şirketimizden herhangi bir mal veya hizmet alımı yapmanız veya kampanyalarına katılımınız sırasında ve/veya başka sebeplerle şirket ile aranızda kurulan sözleşmelerin ifasını sağlamak, idari birimlerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; tarafınızca talep edilen ürün / hizmetlerimizi sunabilmek, işlenmesine onay verdiğiniz bilgiler dâhilinde müşterilerimizi tanımak ve iletişim/hizmet kalitesini artırmak, doğru ürün bulunurluğunu sağlamak, ticari ilişkiyi devam ettirmek, Şirketimizin internet sitesinde gezinmeniz esnasında size ürün niteliği ve coğrafi yakınlık bazlı tavsiyelerde bulunabilmek, istatistik bilgi ya da müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak amacıyla kampanya ve güncel ürün bilgisi sunmak, tanıtım yapmak gibi pazarlama ve iletişim amaçlı olarak kullanmak ve onay vermiş olmanız halinde tarafınıza ticari elektronik ileti göndermektir.

Şirketimize gerek mesafeli satış sözleşmesi gerekse mevzuatta belirtilen hallere uygun olarak verebileceğiniz tüm verileriniz sadece ilgili mevzuata ve/veya verinizin toplanması için verdiğiniz onayın kapsamına uygun olarak işlenmektedir.

Kobitsa, müşteri bilgilerinin gizliliğinin sağlanması, bu gizliliğe çalışanlarının uyması ve bilgilerin üçüncü kişilerle Kanun’un izin verdiği sınırlarda paylaşımı hususlarına büyük önem vermektedir.

Kişisel verileriniz, resmi makamlara, yurtiçi ya da yurtdışı gerçek ve tüzel kişilere Kanun tarafından belirlenen koşul ve şartlarda aktarılabilecektir.

Bununla birlikte, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Kobitsa sorumlu değildir.

Siz Sayın Müşterilerimiz dilediğiniz zaman Kobitsa’ya başvurarak;
• Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• İşlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme,
• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme,
• İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme,
• Kanuna aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme haklarına sahipsiniz.
Bize kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru ve görüşleriniz için info@kobitsa.com.tr (örnek) e-posta adresimize 0212 936 07 08 telefon numarası ile iletişim merkezlerimize dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

www.kobitsa.com.tr ‘de hesap/başvuru oluştururken ve/veya iletişim sağlarken, kayıt olurken veya hizmetlerimizden faydalanırken, açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan “Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni” ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinizin KVKK kapsamında www.kobitsa.com.tr tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek /tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız. Açık rızanızı sair diğer yollarla da verebilirsiniz.

ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ
Kobitsa Ortak Satın Alma Faal. İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. tarafından, https://kobitsa.com.tr web sitesi üzerinden ve mobil uygulama (“Site”) ile ilgili hizmetleri sunarken kullandığımız çerez (cookie) ve uygulamalar ile işlenen kişisel verileriniz hakkında siz değerli müşterilerimizi işbu Çerez Bilgilendirme Metni ile bilgilendirmek istiyoruz.
Çerezler Vasıtasıyla İşlenen Kişisel Verileriniz
www.kobitsa.com.tr çerez (cookie) kullanan bir sitedir. Kobitsa’nın Site’ sini kullanarak çerez (cookie) ve benzeri formatların kullanımına izin vermiş olmaktasınız.Siteyi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (cookie) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler aşağıda belirtilen amaçlar için cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak konulabilir.
Site’ de oturum çerezleri ve kalıcı çerezler, zorunlu çerezler, işlevsel ve analitik çerezler kullanmaktadır. İnternet tarayıcınızın “yardım” dosyasında çerezlerin kaldırılması, reddedilmesi hususunda verilen ve aşağıda belirttiğimiz talimatları izleyerek çerezleri reddedebilir, kaldırabilirsiniz. Ancak, bu durumda web sitesinin ve mobil uygulamanın tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz kısıtlı şekilde sağlanabilir.
Çerezler (cookie), işbu Çerez Bilgilendirme Metninde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamaktadır. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Kobitsa tarafından Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmakta bu hususta şirketimiz tarafından idari ve teknik önlemler alınmaktadır.
Çerez Kullanım Amacımız
Kobitsa olarak çerez (cookie) kullanımı ile;
• Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,
• Kobitsa Sitesi ile nereden ve hangi cihazlardan bağlanıldığı Site üzerinde hangi içeriği görüntülendiği ve ziyaretin süresi gibi Siteyi nasıl kullanıldığının tespiti de dahil olmak üzere; Site’nin nasıl kullanıldığının belirlenmesi,
• Site üzerinden hizmet / ürün alımı yapanın kimlik bilgilerinin teyit edilmesi,
• İletişim için adres ve diğer gerekli bilgilerin kaydedilmesi,
• Kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, talep halinde ve mevzuat gereği kamu görevlilerine bilgi verilebilmesi,
• Kobitsa, Müşteri’lerine daha iyi bir alışveriş deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” Müşterilerin ilgilenebileceği Kobitsa ürünleri hakkında Müşterilere bilgi verebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, Müşterilere öneri sunulabilmesi, kampanya, promosyon, indirim, teklif, etkinlikler, çekilişler, yarışmalar ve fırsat faaliyetleri ve hizmetlerimizle ilgili Müşterilerimizin bilgilendirilmesi,
• Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemesi,
• Müşterilere daha iyi bir ürün hizmet deneyiminin sağlanması, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz / hizmetlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verilebilmesi, güncel kampanyaların aktarılması, müşterilerimize öneri sunabilmesi, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizin bilgilendirebilmesi,
• Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi, Site’nin analiz edilmesi ve Site’nin performansının, işlevselliğinin arttırılması ve kullanım kolaylığının sağlanması,
• Kanun ve ilgili mevzuat gereği yasal yükümlülüklerin Kobitsa tarafından yerine getirebilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarının kullanılabilmesi amacındayız.
Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?
Kobitsa internet sitelerinde kullanılan çerez türleri ile Kobitsa’nın söz konusu çerezleri kullanım amaçları aşağıdaki gibidir;
• Sitemizi kullanımınız sırasında geçerli olan internet tarayıcınızı kapatıncaya kadar geçerliliklerini koruyan Oturum Çerezleri,
• Tarayıcınızda saklanan ve tarafınızca silininceye dek veya son kullanım tarihine kadar geçerliliğini koruyan Kalıcı Çerezler,
• Sitemizin düzgün bir şekilde çalışabilmesi, Sitemizin özelliklerinden ve sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için kullanımı mecburi olan Zorunlu Çerezler,
• Sitemizi ziyaretiniz sırasındaki davranış ve tercihlerinizin hatırlanması, Sitemizin etkin bir şekilde kullanılması, Sitemizin isteklerinize cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve siteyi nasıl kullandığınız hakkında verileri içeren, nitelikleri gereği kişisel verilerinizi içerebilen İşlevsel ve Analitik Çerezler.

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi
Siteyi mobilden ya da web sitesinden ziyaret ettiğinizde, çerez (“cookie”) formatında ya da benzeri türden dosyada söz konusu cihazın tespit edilmesine olanak tanıyan bilgiler cihazınız internet tarayıcısına ya da sabit diskine depolanarak saklanmaktadır.
Tarayıcınızı çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz.
Siteyi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Aynı şekilde tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız Site’ ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir.
Aşağıdaki yöntemleri kullanarak çerezlere izin verme ve reddetme imkanını kullanabilirsiniz:
Google Chrome : Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, “kilit işaretini tıklayarak, “Çerezler” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.
Internet Explorer : Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan “Araçlar” bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.
Mozilla Firefox : Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.
Opera : Tarayıcınızın “Tercihler” bölümünde “Gelişmişi seçerek “Çerezler” bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.
Safari : Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi yapabilirsiniz.
Vd.
İşbu Çerez Bilgilendirme Metni, değişen süreçlerimiz ve Kanun’a uyum sağlamak amacıyla güncellenebilecektir. Kobitsa olarak Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Site’ye yeni çerezler ekleyebiliriz.
Bilgilerinize Sunarız.
Saygılarımızla.
Kobitsa Ortak Satın Alma Faal. İç ve Dış Tic. Ltd.Şti.